Zaštita šljive 4.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljiva se u zavisnosti od  sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi  početka cvetanja; većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon, do faze oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

S obzirom da se zasadi šljiva nalaze u osetljivoj fazi, fazi cvetanja, najavljene padavine za region Bačke Topole, za četvrtak, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

U zasadima šljiva  koji se nalaze u fazi cvetanja, pred najavljene padavine, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite  nekim od registrovanih fungicida:

  • Sekvenca ( a.m. difenokonazol) u količini 0,2 l/ha ili,
  • Duofen (a.m.tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili,
  • Topsin, Funomil (a.m.tiofanat-metil) u koncentraciji 0,07 % ili,
  • Orius 25 EW, Lira, Akord (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha ili,
  • Chorus 50 WG, Neon, Ciprodex (a.m.ciprodinil) u koncentraciji 0,05 % ili neki drugi registrovani fungicid.

Čuvajmo pčele i druge oprašivače,prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu!