Zaštita kajsije 28.3.2022

Faza razvoja kajsije

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsija nalaze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja: od početka cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno do punog cvetanja (BBCH 61-65).

Faza razvoja kajsije
Faza razvoja kajsije

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja sa aspekta infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Prisustvo otvorenih cvetova, najavljenje temperature u narednom periodu i višednevne padavine koje se za naš region prognoziraju od četvrtka, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cveta tim patogenom.

U cilju zaštite kajsije od monilioze najvažnije su preventivne mere zaštite, jer je ostvarenjem infekcije nemoguće zaustaviti dalji razvoj gljive.

Proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena fungicida:
Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha (MBT 2).

Tokom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.