Zaštita kajsije 4.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi kajsija nalaze se  u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama cvetanja: od faze puno cvetanje , do cvetovi se smežuravaju : većina latica opada (BBCH 65-67).

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja u odnosu na infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Višednevne padavine prognozirane od  četvrtka za naš region, , kao i prisutne  dnevne temperature , stvoriće visok rizik  za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

Proizvođačima se pred najavljene  padavine preporučuje primena nekog od  registrovanih fungicida:

  • Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha(MBT 2) ili,
  • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,25-0,75 kg/ha (MBT 2).

Tokom primene fungicida  preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.