Zaštita koštičavog voća

Na području delovanja RC Bačka Topola koštičave voćne vrste se nalaze u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

U zasadima koštičavog voća preporučuje se primena mera zaštite u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i bakterioznih oboljenja. Preporučuje se hemijski tretman sa nekim od preparata na bazi bakra:

· Bakar oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75% ili

· Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2–0,35%

Navedenim preparatima može se dodati i preparat na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3%, u cilju suzbijanja prezimelih formi štetočina.