Zdravstveno stanje ozime pšenice 11.3.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 24-25), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

 

Faza razvoja BBCH 24
Faza razvoja BBCH 24
Faza razvoja BBCH 25
Faza razvoja BBCH 25

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice %biljaka sa simptomima pepelnice
Gornja Rogatica BBCH 25 3 1
Bačka Topola BBCH 25 17 5
Lovćenac BBCH 24 6 0

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice
Simptomi sive pegavosti lista pšenice

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.