Zdravstveno stanje ozime pšenice 25.03.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od rokova setve i sortimenta, nalaze u različitim fazama bokorenja do početka rasta stabljike.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphe gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica BBCH 30 7 1
Bačka Topola BBCH 30 21 5
Lovćenac BBCH 30 7 0

 

Simptomi sive pegavosti lista
Simptomi sive pegavosti lista

 

Simptomi pepelnice
Simptomi pepelnice